İçeriğe geç

Stem eğitimi nedir? Stem öğretmeni sertifikası nasıl alınır?

STEM eğitimi ingilizceden bilim (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics)  kelimelerinin kısaltması olarak dilimize yerleşmeye başlayan bir kavram. Özellikle MEB tarafından Fatih projesi kapsamında yayınlanan STEM eğitim raporu ile gözleri üzerine çeken STEM eğitimi aslında bir dizi disiplinler arası ilişkiyi temsil ediyor. Özellikle ülkemizde birbiri ile bağımsızmışcasına öğretilen fen, matematik ve teknoloji derslerinin arasındaki ilişkiyi bir bütün olarak öğrencilere sunmayı hedefleyen anlayış; ülkemizle birlikte tüm dünyada büyük bir önem kazanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2012 yıllarında Başkan Obama’nın özellikle dikkatleri üzerine çektiği ve eğitim öğretimine büyük ödenek ayırdığı stem eğitimi nedir?

stem eğitimi nedir
stem eğitimi nedir

STEM eğitimi modeli nedir?

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden birisi olan Alibaba’nın kurucusu Jack Ma katıldığı bir konferansta özellikle hizmet sektöründeki mekanikleşmeye dikkat çekmeye çalışıyor. 2030 yılına kadar dünya üzerinde yaklaşık 800 milyon kişinin işsiz kalacağına dikkatleri çeken ünlü iş adamı; çocuklara verilen eğitimin hızla gelişen teknolojinin gerisinde kaldığını ve bunun ilerleyen dönemde dünyayı bir makineleşme ve işsizlik buhranına sürükleyeceğini belirtiyor. Özellikle öğretim tekniklerimizin ve öğretilerimizin 200 yıl geriden geldiğinin ve eski bilgiler tabanlı olduğunun altını çizen iş adamı; öğretmenlerin artık çocuklara bilgi öğretmek yerine bağımsız düşünme becerisi kazandırması gerektiğini ve ancak bu şekilde makinelerin insanları yakalayamayacağını belirtiyor. Peki dünya genelinde makineleşme hızla artarken; çocuklarımıza bağımsız düşünme ve hareket yeteneğini veren STEM eğitimi modeli nedir?

Stem eğitimi özünde aynı bilimsel temele hizmet eden matematik, fen, teknoloji ve sosyal derslerinin harmanlanarak aynı disiplin üzerinden verilmesi esasına dayanıyor. Çocuklara farklı dersleri mühendislik, teknoloji ve bilim ile harmanlayarak; kafasından geçeni hayata aktarabilen, 21. yüzyıl gereklerine uyum sağlayabilen ve hayata değer katan ürünleri ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedef alır. Özellikle ilk ve orta okul düzeyindeki çocukların kazandıkları matematik ve fen becerilerini güçlendirerek bilimsel bir proje üretmeyi ve ortaya insanlığa yararlı bir ürün çıkarmayı hedefleyen stem eğitimi çocuklara da düşüncelerini üretime çevirme olanağı sağlamaktadır.

Stem eğitimi ile çocuklara kazandırılmak istenen becerilerin başında arasında düşüne, üretim ve buluş yapmak geliyor. Bu eğitimi alan bireylerin iş dünyasına atıldıkları zaman; iş hayatının gerektirdiği beceri ve niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi, yaşanılan sorun ve sıkıntıların bu beceri ve üretim yeteneği ile üstesinden gelebilmesi bekleniyor. Dünya genelinde okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar devam etmesi gereken bir eğitim modeli olarak görülen STEM son yıllarda da ülkemizde adını sıkça duyuruyor. Özellikle bilim ve teknoloji fuarlarında ülkemizden bu eğitime gönül ermiş hocalarımızın öğrencilerle beraber yaptıkları buluşlar sergilenmektedir.

İlkokullarda STEM eğitimi müfredatı

İçinde bulunduğumuz yüzyıl itibari ile karşılaşılan problemlerin çözümünde tek bir doğru algısından ziyade farklı doğru yolların keşfedilmesi gerçeğine özellikle vurgu yapan STEM: Bütünleşik Öğretmenlik yaklaşımı; çocukların küçük yaşlardan itibaren çevresini bir mühendis veya bir bilim adamı gibi inceleme ve gözlemleme amacı gütmektedir. STEM eğitimi müfredatında çocukların kendi yaş ve alanları çerçevesinde bilimden zevk alarak karşılaşılan durumlar için fikir ve çözüm üretmenin yanı sıra ürün ortaya koyabilme becerilerini arttırmayı hedefler.

Stem eğitimi ilkokullarda 4 farklı tema üzerinden işlenir. Bunlar; • Yeşil Dünyamız, • Makineler Dünyası, • Bilişim Dünyası, ve • Hayal Dünyası’dır.

Her dönemde iki tema olarak işlenen müfredatta her temaya yaklaşık 8 hafta ayrılmıştır. BAUSTEM tarafından online ve sınıf ortamında bu eğitimi almış eğitimciler tarafından geliştirilen uygulama ile program kitapları, etkinlik kitapları, hikaye kitapları, ve  web sitesi öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur.

stem eğitimi etkinlikleri
stem eğitimi etkinlikleri

Stem eğitimi sertifikası

Üniversitelerin açtıkları eğitim programları ile bu alan üzerinde meraklı, kendini geliştirmek isteyen stem eğitim modelini öğrenmek ve öğrencileri ile çalışmak isteyen öğretmenlerin sertifika alarak çalışmaya başlamaları mümkündür. Pek çok üniversitenin STEM eğitimi sertifikası programı bulunmakla birlikte programda; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik dersleriyle alakalı bilişsel süreç ve yöntemlerine ek olarak öğretmenlerin ürünlerini öğrencileri ile birlikte geliştirmesi hedefleniyor. Eğitimcilerin öğrencileri ile birlikte akademik süreci planlaması ve uygulamalı paylaşması hedeflenilen programlarda başarılı olan adaylar sertifika belgelelerini alarak stem öğretmeni olarak adlandırılıyor.

STEM eğitiminde öğretmenler için sertifika programları matematik ve fen bilimleri öğretmenlerini kapsıyor. Bahçeşehir üniversitesinin ardından pek çok üniversitenin sertifika eğitimi vermeye başlaması ile stem öğretmen eğitimi‘ne olan ilginin bir hayli artması bekleniyor.

stem eğitimi sertifikası
stem eğitimi sertifikası

Stem etkinlikleri; türkçesi ile FeTeMM

Stem etkinlikleri temelinde yatan olgu çocukların derslerde öğrendikleri becerileri gerçek dünyaya uygulamaktır. Özellikle matematik ve fen derslerinde yıllardır sorulan ” Gerçek hayatta ne işimize yarayacak?” sorusuna cevap vermeyi ilke edinmiş stem eğitimi etkinlikleri ile çocukların gerçek hayat problemleri ile ilgili araştırma, sorgulama ve çözüm üretme konularında kendini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri gerçek hayatta pratiğe dökmesini sağlayan fetemm etkinlikleri çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel olarak gelişimlerni destekleyecek şekilde tasarlanır. Stem etkinlikleri ile teknolojiyi kullanan ve üreten bireylerin yetiştirilmesinin yanı sıra çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerinin de artması hedeflenir.

Yazımızda ilerleyen günlerde ilkokul ve ana okullarında stem etkinlikleri örnekleri, stem eğitiminde robotik ve kodlama ile devam edeceğiz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, mail bültenimize katılarak son yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Stem eğitimi Türkiye raporu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 yılında yayınlanan STEM Eğitimi Türkiye Raporu‘nda ülkemizde STEM eğitiminin ilkokul ve ortaokullarda uygulanması ile ilgili analizler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları işlendi. Günün modası mı yoksa bir gereksinim mi? alt başlığı ile incelenen raporda Stem eğitimi’nin ülkemizde de kararlılıkla ve bilinçli bir şekilde sürdürülmesinin önümüzdeki yıllarda yaratıcı ve çözüm odaklı bir öğrenci portfoyü oluşturacağına dikkat çekildi. Raporun tamamını incelemek için; Stem eğitimi Türkiye Raporu: https://goo.gl/hn2p62

 

[Toplam:1    Ortalama:5/5]
Tarih:Söyleşi

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın