İçeriğe geç

Ders nasıl çalışılır? Sıkılmadan verimli ders çalışma yolları

Verimli ders çalışma teknikleri

Eğitim insan hayatının başladığı andan itibaren son nefesimize kadar olan bir süreçtir. Yani insan hayatının her evresinde ve yaşamın her saniyesinde bir öğrenme sürecin içindedir. Bu sadece insanlara özgü bir durum değildir. Hayvanlar hatta hafıza yeteneği olan bitkiler bile kendi bünyelerinde bir öğrenme sürecindedirler.

Modern insan yaşantısında eğitim ilerleyen yaşamında donanımlı bir birey ve kariyer sahibi olma hedefi taşır. Bu sürecin başarıya ulaşmasının en temel iki şartı vardır. Bunlardan ilki bir hedefe sahip olmaktır. İkincisi ise temel eğitimin sağlam olmasıdır.

verimli ders çalışma teknikleri
verimli ders çalışma teknikleri

Temel eğitim insanın çocukluk zamanlarında aileden ve okuldan aldığı eğitimdir. Bunun büyük bir çoğunluğunu okul dönemi oluşturur. Şayet ilkokul döneminden lise zamanına kadar olan süreçte sağlam bir eğitim alınmışsa, ilerleyen dönemde bireyin başarısız olma ihtimali çok düşüktür. Peki, okulda ve derslerde başarılı olmanın sırrı nedir?

Okulda başarıyı etkileyen üç ana etmen vardır. Bunlar veli, okul ortamı ve öğrenci olarak sıralanır. İster okula başlamamış bir çocuk olun isterse lise çağındaki bir genç olun ailenizin tavrı sizi daima etkileyecektir. Şayet başarısız olduğunuzda veli olarak aileniz sizi ikaz ederken veya yönlendirirken yanlış bir tavır takınıyorsa bu sizi olumsuz etkileyecektir. Ders başında olmadığınızda zorla ders çalışmanızı istemek, düşük not aldığınızda sizi küçümsemek ya da zekâ seviyenizle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapmak ya da “ya okul ya çıraklık” gibi korkutma yöntemlerine başvurmak, elbette sizde olumsuz bir iz bırakacaktır.

Başarı seviyesi yüksek bir öğrenci olsanız bile bu ailenize yeterli gelmiyor ya da başkaları ile kıyaslanıyorsanız, bu da sizi fazlasıyla olumsuz etkileyecektir. Özetle; ailenin okul hayatındaki başarıya etkisi çok yüksektir. Okul ortamı da eğitimde başarıyı etkileyen faktörler arasındadır. Her ne kadar çocuğun kendisi ve ailesi kadar etkin olmasa da, okuldaki öğrencilerin eğitim seviyesi, ekonomik yapısı, kültürel yapısı, okula ulaşım şekilleri ve öğretmenlerin yaklaşımı gibi konular, direkt olarak öğrencinin başarısına etki etmektedir. Başarıyı etkileyen en önemli etmen öğrencidir. Öğrencinin merakı, azmi ve istikrarı her zaman başarıya ulaşmasını sağlamıştır. Verimli ders çalışma programı hazırlamak sizi bir kontrol sürecinde tutacağından başarıyı getirecektir.

Etkili ders çalışma yöntemleri

Tabi ki merak azim ve istikrar kendi içlerinde çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Örneğin azimli bir öğrenci iseniz hem dersi dinler hem de ders sonrası tekrar yaparsınız. Fakat tekrar yaparak pekiştirmek için ders esnasında konuya iyice konsantre olarak dersi dinlemek, başarılı öğrenmenin altın kuralıdır. Dersi dinlemenin yanında derse katılım sağlamak da öncelikli unsurlardandır. Verimli ders çalışma dediğimiz zaman akla gelen ilk unsur dersi derste öğrenmek olmalıdır. Anlaşılmayan bir konu olduğunda öğrenmek için mutlaka sormak gerekir. Okul ortamı ve velinin başarılı eğitime etkilerinden bahsetmiştik. Şayet veli ya da öğretmen, soru soran çocuğa; “çok soru soruyorsun, çok mantıksız soru soruyorsun, anlattım hala anlamadın mı?” gibi ifadelerle karşılık veriyorsa, soru sormak ilerleyen zamanlarda daha zor ve korkulur bir hal alacaktır.

Merak duygusu çocuğun ilgi alanıyla bağlantılı bir konudur. Her çocuk farklı öğrenme yapısına sahiptir. Kimi sayısal konularda, kimi edebiyat ve sosyal konularda, kimiyse fen bilimleri konusunda daha başarılı ve etkindir. Dolayısıyla, özellikle orta öğretim ve sonrasında yapılan bilinçsiz ve yanlış yönlendirmeler, çocuğun merak ve ilgi duymadığı bir alanda eğitim görmesine, böylelikle de onun mutsuz ve derslerinde başarısız bir birey olmasına sebep olacaktır. Özetle; çocuğun bir konuya ilgi duymasını sağalmak ve ilgi duyduğu konulara yoğunlaşmak, etkili ders çalışma yöntemleri geliştirmek; okulda ve derslerde daima başarıyı getirecektir.

İstikrar temelinde düzenli çalışma sistemine bağlıdır. Bir öğrenci, sürekli, sistemli ve bilinçli çalışırsa daima başarılı olacaktır. Bu istikrarlı çalışma bir kişilik haline gelirse, kişi her zaman ve her koşuda başarılı olacaktır.
Derslerde başarılı olmanın ana prensibi; uygun şartlarda öğrenme dürtüsü içinde olduğumuz konuları, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışılıp, tekrar ederek , ezber yapmadan özümsemekten geçer.

[Toplam:4    Ortalama:3.3/5]
Tarih:Söyleşi

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın