İçeriğe geç

Çocuklarda çalma davranışı nasıl önlenir? 5 madde ile hırsızlık

Bu yazımızda çocuklarda çalma davranışı neden olur, hırsızlık nasıl önlenir, çalma hastalığı olan çocuğa nasıl yaklaşılmalı onu irdeleyeceğiz.

Çocuklarda çalma hastalığı

Çalma, Türk Dil Kurumu’na göre kendisine ait olmayan bir olguyu zorla ya da gizli olarak kendisine mal etme durumuna verilen addır. Bu durum hukuki olarak hırsızlık şeklinde ifade edilir ve kanunen yaptırımı olan bir suçtur. Genel itibariyle çalma eylemi ihtiyaç dahilinde ortaya çıkan bir olgu gibi gözükse de bazı kişilerde bu eylemi gerçekleştirme arzusu bir psikolojik durum bozukluğu haline gelmiştir. Çalma hastalığı da denilen bu hastalığa kleptomani adı verilmektedir. Kleptomani ihtiyacı olmadığı halde çalma arzusu içinde olma durumudur ve çocukluk dönemine dayanan bir varlık süreci söz konusudur. Peki, çocuklarda çalma hastalığı kleptomani  nasıl var olmaktadır?

çocuklarda hırsızlık nasıl önlenir
çocuklarda hırsızlık nasıl önlenir

Çocuklarda kleptomani neden olur?

Öncelikle çocuklar için hırsızlık kavramı sonradan öğrenilen bir kavramdır. Bunun aile bireyleri tarafından ona net bir dille anlatılması ve bunun son derece yanış olduğunun ifade edilmesi şarttır. Fakat çocuklarda hırsızlık kavramı aile içinde olan bir şey için değildir. Yani çocuğun aileden birine ya da eve ait bir nesneyi, aileden habersiz alması, onların nazarında hırsızlık olarak kabul görmemektedir. Dolayısıyla hırsızlık kavramını bilseler dahi bunu kendi içlerinde o kavram dahilinde görmedikleri için yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumda karşılaşıldığında da durum onlara net bir şekilde izah edilmeli ve bir ihtiyacı olduğunda açık bir dille isteme, rica etme ve habersiz davranmama öğretileri aşılanmalıdır. Çocuklarda kleptomaninin pek çok nedeni olabilir.

Kleptomani nasıl anlaşılır?

Kendine ait olmayan bir şeyi himaye etme dürtüsü, yaşlara göre değişen yaptırımlara tabidir. 8 yaşına kadar olan süreçte herkes çocuk olarak kabul edilir ve yaptığı kanunen suç olarak değerlendirilmez. 5 yaşına kadar olan her durum bilinç dışı yapılmaktadır. Bu durum çocuğun sadece ‘alma’ dürtüsüne sahip olduğunu gösterir. 5 yaşından sonraki süreçte çocuk bu durumun yanlışlığını algılayabilecek duruma gelmiştir. Birçok ülkeye göre değişmekle birlikte bu yaşlardan sonra ‘farik mümeyyiz’ uygulaması devreye girmektedir. Farik mümeyyiz, bileyerek ve isteyerek anlamına gelmektedir. Çalma eğiliminde olan kişinin eylemi kasıtlı yapıp yapmadığının belirlendiği psikolojik tabanlı hukuki bir süreçtir. Eğer değerlendirmeler sonucu çocuk suçlu bulunursa ceza alır. Değilse psikolojik durumun giderilmesi amacıyla rehabilite edilir. Ülkemizde farik mümeyyiz yaşı 11-15 arasıdır. Yani 11 yaş öncesi kişiler ceza almaz. 15 yaşına kadar olan süreçte farik mümeyyiz sistemi uygulanır. 15 – 18 yaş arası işlenen suçlar 18 yaş üstü kişilerle aynı şekilde yargılanır ve verilen cezanın yarısı uygulanır.

çocuklarda çalma davranışı
çocuklarda çalma davranışı

Çalma hastalığı nasıl tedavi edilir?

Çalma eyleminin hangi yaşta, ne şekilde ve hangi koşullar altında başladığı önemlidir. 2 yaşına kadar olan süreçte hissiyat olarak gördüğü her şey çocuğa aittir. Bu sebeple gördüğü her şeyi alma eğilimine girebilirler. 3 -5 yaş arasında ait olma ve sahip olunmayan şeyin alınmaması gerektiği kavranmaya başlar fakat alma dürtüsünün önüne geçilemez. 5-8 yaş arasında ise bu alma eğilimleri devam edebilir. Şayet ona karşı kontrolsüz bir yaklaşım içinde olunursa, bu onu yalan söylemeye itecektir. Örneğin cebinde bulduğunuz ve ona ait olmayan bir silgiyi yolda bulduğunu söyleyebilir. Bu da korkulandan daha vahim sonuçların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Çünkü bu yaşlar, kişilik ve karakterlerin yapışa olarak gelişmeye ve oturmaya başladığı dönemdir.

Çocuklarda kleptomani nasıl önlenir?

Çocuklarda çalma eyleminin sebepleri ve bu durumun nasıl önüne geçilebileceği konusuna gelecek olursak; birincil neden sevgisizliktir. Çocuk sevilmediğini ve ilgilenilmediğini düşünerek çalmayı ilgi çekme aracı olarak kullanabilir. Çocuğa sürekli şefkatle yaklaşmak ve onun değerli olduğunun ifade edinmesi bunun önüne geçecektir. Çocuk üzerinde sağlam bir kontrol kurulamıyorsa bu durum onu çalma eğilimi içine itebilir. Aşırı mükemmelliyetçi ya da aşırı rahat bir aile yapısı, çocuğun anormal tavırlar içinde olmasına sebep olacaktır ki, çalma bunların başında gelir.

Ekonomik düzensizlik de bu eyleme iten nedenler arasındadır. Az harçlık verme, çok harçlıkla doyumsuzluk yaratma gibi durumlar, çocuğun bu eğilim içinde olmasına sebep teşkil etmektedir. İhtiyaçlarının görülmesine imkan sağlayacak kadar ama sınır bilincine erişebileceği ölçüde harçlık vermek en sağlıklı olanıdır. Yanlış arkadaş seçimi, bireylere saygı konusunda verilen aile içi eğitimlerin eksikliği, arkadaşları içinde kendini ispat etme çabası gibi durumlar, çalma eylemine iten diğer durumlar olarak göze çarpmaktadır. Hırsızlık yapan çocuğa nasıl davranmalı konusunda aileler bir uzman ile görüşmeli ve ona göre önlem almalıdır.

çocuklarda hırsızlık
çocuklarda hırsızlık

Hırsızlık yapan çocuğa nasıl ceza verilir?

Hırsızlık yapan çocuğa verilecek olan ceza kesinlikle ölçülü ve caydırıcı olmalıdır. Yapılan eylemin durumuna göre cezalar seçilmeli, cezalar uygulanırken net ve kesin olunmalıdır. Cezanın neden verildiği çocuğa açıklanmalı, ve bu tutumda kararlı olunmalıdır. Çocuğun hırsızlık yapması nasıl önlenir konusunda pek çok akademik yayın bulunmaktadır. Bunlar takip edilmeli ve bu eylemin bir an önce son bulması için kontrol altında tutulmalıdır.

Çocuklarda başkalarının eşyalarını izinsiz alma davranışı ve çözüm yolları   http://www.maltepedumlupinar.k12.tr/04_2012.pdf

[Toplam:8    Ortalama:2.8/5]
Tarih:Söyleşi

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın