Psikoz tedavisi ne kadar sürer ilaçları nelerdir?

 

Bilimsel Psikoz: Bazı insanların hayal gücü oldukça gelişmiştir. Özellikle sanatsal yapıtlar ortaya koyan kişiler, bu eserleri sınırsız ve zengin hayal güçleri sayesinde yaparlar. Fakat hayal gücünün de sınırları vardır. Çünkü hayal gücü kontrol edilemez bir hal aldığında kendimizi hiç beklemediğimiz ve de olmak istemediğimiz yerlerde bulabiliriz. Bu yerin bilimsel adı psikozdur.

psikoz nedir, psikotik ataklar

Psikoz Nedir?

Psikoz ruhsal rahatsızlık kavramının genel adı olarak nitelendirilebilir. Dünya nüfusunun ortalama %2’lik kısmı hayatı boyunca en az bir kes psikoza girmiştir ya da halen içerisindedir. Ergenlikten 30 yaşına kadar olan aralıkta sıklıkla görülmektedir. Psikoza giren kadınlarla erkeklerin oranı birbirine yakındır. Genel itibariyle şizofreni ile karıştırıldığı olmuştur. Karma psikolojik rahatsızlık olarak da adlandırılan psikoz, adından da anlaşılacağı gibi birden fazla psikolojik rahatsızlığın aynı kişide bulunma durumu olarak nitelendirilir.

Psikoz nedenleri nelerdir?

psikotik atak nedir
psikotik atak nedir

Psikoz olan kişi kendi hayal dünyasında yaşar. Gerçek ile hayal olanın ayırt edilememesi psikozun başlıca nedenidir. Kişi hayal gücüyle kendisine bir dünya kurar ve onun gerçek olduğuna inanır. Bu kendi istediği ve özlem duyduğu bir dünya olduğu gibi, asla olmasını istemediği, korktuğu ya da kaçtığı bir dünya da olabilir. Bunların ortak özelliği, kişinin o dünyaları kendisinin yaratması ve gerçekliğine inanmasıdır.

Şizofreni, bipolar bozukluk, paranoid bozukluk ve psikotik depresyon gibi birçok ruhsal rahatsızlığın aynı kişide toplanmasıyla oluşan psikoz, bazı erken tanı yöntemleriyle önlem altına alınabilir. Dikkat dağınıklığı, iletişim güçlüğü çekme, iştah değişliği, uyku düzeni değişikliği, kişisel bakım ve hijyende özensiz olma, anlamsız hareketlerde bulunma, durağanlık ve buna benzer durumlar psikoz belirtilerinin başlıcalarını oluşturmaktadır. Bu problemler kişinin sosyal ve çalışma hayatını olumsuz yönde etkilemekte ve kişiyi daha da içine kapanık hale getirmektedir.

Psikotik Bozukluk Tedavisi:

psikotik bozukluk tedavisi
psikotik bozukluk tedavisi

Psikozun bir ileri evresi varsanılar ve sanrılardır. Kişi artık yaşantısını hayal dünyadan çıkartıp gerçek dünyaya taşır. Olmayanı duymak, görmek, hissetmek hatta olmayanın tadını ve kokusunu almak psikozun bu evresinde sıklıkla görülen varsanılardır. Sanrılar ise varsanılardan daha tehlikelidir. Psikozun bir ileri evresi olarak değerlendirmek de mümkündür. Öyle ki kişi kendisini ünlü bir politikacı, oyuncu, yazar vs sanabilir. Kendisinin ölülerle konuştuğunu, bekârsa evli olduğunu ya da tam tersinin var olduğunu, karşı cinsiyette olduğunu, takip edildiğini, aldatıldığını ve buna benzer birçok durumun gerçek olduğunu düşünür. Hatta kendisini yenilmez bir kahraman ve ilahi bir varlık olarak görebilir.

Psikoz çeşitleri nelerdir?

Psikoz olan kişinin davranışları düzensizlik gösterir. Konuşması hızlanır, anlaşılmaz ve anlamsızlaşır. Günlük rutin işlerini yapmakta güçlük çeker. Bazen düşünce ve üretim güçlüğü çeker ve tepkisizleşir. Kişinin bu ruh hali kısa süreli gelgitler şeklinde olabileceği gibi, uzun süreli, hatta sürekli devam eden bir halde olabilir.
Psikoz ana hatlarıyla pozitif psikoz, negatif psikoz ve bilişsel psikoz olarak üçe ayrılır. Pozitif psikozun başlıca göstergesi halüsinasyon ve kuruntudur. Olmayanı hissetmek, görmek, duymak vs pozitif psikoz işaretidir. Negatif psikoz ise ruhsal ağırlıklıdır. Motivasyon eksikliği, keyifsiz ve heyecansız olma, anti sosyal yaşam şekli vs negatif psikozun göstergelerindendir. Bilişsel psikoz zihinsel yetersizlik olarak tanımlanır. Unutkanlık, cümleyi ya da konuyu tamamlayamama, konsantre olamama vs gibi durumlar bilişsel psikoz olarak adlandırılır.

psikoz hastaları iyileşirmi
psikoz hastaları iyileşirmi

Psikoz tedavisi nasıl yapılır?

Psikoz diğer psikolojik hastalıklar gibi tedavi edilebilmektedir. Terapiler, ilaç tedavisinin en önemli yardımcı unsurlarını oluşturmaktadır. Bağımlılık terapisi, sosyoterapi, aile terapisi ve sanat terapisi bunların başında gelmektedir.
Görüldüğü üzere psikoz olma durumu hayatı oldukça olumsuz etkilemekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Peki, psikoz olmamak için ne yapmalı? Öncelikle psikoz psikolojik direnç zayıflığından dolayı ortaya çıkar. Yani hayatın getirdiği zorluklara ve sıkıntılara gösterilen karşı duruş ve sorun çözme gücü, diğer hastalıklarda olduğu gibi psikozda da önemli rol oynar. Bu sebeple, hayata karşı ne kadar pozitif olursak psikolojik yapımız o derecede dirençli olacaktır. Psikoz durumu hayatımıza girmiş olsa dahi tedavi sürecinde bizim en büyük destekçimiz pozitif bakış açımızdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir