İçeriğe geç

Heller sendromu

Çocukluğun dezintegratif bozukluğu diğer bir tabirle heller sendromu 3 yaşını geçen çocuklarda dil gelişimi, sosyal işlev ve motor becerilerin durması ve gerilemesidir. Dezintegratif psikoz olarak da adlandırılır. Bu yazımızda Heller sendromu yani dezintegratif  bozukluk nedir? Tedavisi var mıdır? Varsa tedavisi nasıldır onun üzerinde duracağız.

Heller Sendromu; Çocukluğun dezintegratif bozukluğu nedir?

Gerek psikolojik, gerek ise tıbbi anomalilerin hemen hepsinde ya doğum öncesinden, ya doğum sırasında gelişen durumlardan ya da hayatın bir döneminden sonra oluşan gelişim bozukluğu ya da gelişim durağanlaşması söz konusudur. Heller sendromu bu sınıflamanın dışındadır. Çünkü heller sendromu belli bir düzeyden sonra gerileyen bir anomali seyrine sahiptir. Peki, çocukluğun dezintegrif bozukluğu olarak da bilinen heller sendromu nedir?

heller sendromu
heller sendromu

Heller sendromu ik olarak 1908 yılında Avusturalyalı eğitimci Theodor Heller tarafından tanımlanmış bir anomalidir. Heller o yıllarda yaptığı gözlemlerinde tamamen uysal, ve normal seyirde tavırlar sergileyen birkaç çocuğun aniden sert, asi ve söz dinlemeyen bir hale dönüştüğünü saptamıştır. Bu durumu araştırdığında ilginç bir duruma şahitlik eden Theodor Heller, çocukların bir süre sonra, zeka seviyesi ve tavır olarak 9 aylık bebek seviyesine gerilediğini gözlemlemiştir. Birkaç ay içinde gerileyen durum, çocuk konuşamaz ve kendini zihnen ifade edemez seviyeye gelinceye kadar gerilemeye devam etmektedir.

Tıbbi künyesi oldukça kısıtlı olan bu rahatsızlık, total otizm vakalarının %5’lik kısmına tekabül etmektedir. Mevcut vakaların %90’ık kısmını erkek çocuklar oluşturmaktadır.

Çocukluğun dezintegratif bozukluğu  ÇDB tıbbi oluşum sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte, vakarda yapılan gözlemlerde sendromlu çocukların ortak bazı özellikleri saptanmıştır. Bunların tıbbi kanadı; kızamık, boğmaca, ateşli hastalıklar, kabakulak, nöbet, viral hepatit ve hospitalizasyonlar olarak sıralanmaktadır. Psikolojik olarak sıralanışı da; taşınma, kardeş sahibi olma, ayrılık, okula başlama, sevdiği birini kaybetme, aile içi şiddet ve emzik bırakma gibi şekillenmektedir.

Heller sendromu ortaya çıkışının tespiti zor olan bir anomalidir. Bunun başlıca sebebi çok nadir görülen bir durum oluşudur. Oluşan vakaların da genel bir tanısı yoktur. Bazı vakalar aylar sürebilen ve kendini belli etmeyen bir gelişim sürecine bağlıyken, bazıları da birden bire ortaya çıkabilmektedir. Dezintegratif bozukluğun en temel özelliği, yetenek kaybıdır. Bunun yanında çocuk gözle görülür derecede huzursuzluk göstermektedir. Tedirginlik, aşırı hiperaktivite, korku, ansiyete , boşaltım sisteminde kontrol sağlayamama gibi durumlar bu vakalarda sıkça görülmektedir. Her heller sendromlu vakada epileptik durumlar, yani sara nöbetleri görülmüştür. Zekâ düzeyinde gözle görülür derecede gerilemeler de söz konusudur.

Heller sendromu tedavisi var mı?

Hastalığın seyri çok değişik şekillerde ilerleme gösterebilmektedir. Kimi hastada var oan zeka ve diğer alanlardaki gerileme daha da artmaktadır. Bazı vakalarda durağan bir seyir görülebilmişken, çok nadir de olsa var olan yeteneklerin tekrar geri kazanımı söz konusudur.

Heller sendromunun belirtileri nelerdir?

Helen sendromunun çeşitli sınıfları vardır. İlki doğumdan sonraki süreci kapsamaktadır. Bu süreçte çocuk doğduktan yaklaşık iki yıl sonra, o ana kadar öğrendiği tüm yetenekleri gözle görülür şekilde kaybetmeye başlar. İkinci süreçte de o yıla kadar olan dönemde öğrenilen temel beceri ve yetilerin birçoğunun kaybı söz konusudur. Bunlar dışkılama ve mesane kontrolü bozuklukları, anlama, anlatma ve tanımlama gibi çeşitli dil ve iletişim sorunları, toplumsal iletişimde ve uyum sağlamada sorunlar yaşama ve motor beceri sorunları olarak sıralanabilir. Üçüncü süreçte toplumsal iletişim bozuklukları görülür. Sistemli ve bir dizin halinde konuşamama, durağanlaşma, duygusal tepkime ve karşılık verememe, cevaplamada ve kavramada gecikmeler yaşanması, sohbet veya konu başlatmada zorlanma, cümlenin sonunu getirememe vs. gibi durumlar da heller sendromunun belirtileri olan durumlar ortaya çıkar.

Heller sendromu dezintegratif bozukluk pdf yayınları

Bu konuda paylaşılan akademik dökümanlar hastalığın görülme sıklığına paralel olarak az olmakla birlikte türkçe bir kaç kaynağa da ulaşmam mümkündür. Dezintegratif bozukluk pdf yayınları;

Heller sendromunun nedenleri

Bu zamana kadar heller sendromunun nedenleri hakkında kesin bir kanı bulunamamıştır. Kalıtsal olduğuna dair de bir bulgu yoktur. Her hastalıkta olduğu gibi heller sendromunda hastaya gösterilecek tavır çok önemlidir. Bu tavırların olumlu olması her iyileştirici olmasa bile mutlak suretle süreci yavaşlatıcı etkiye ve hasta için daha kaliteli yaşam şekline işarettir.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]
Tarih:Özel eğitim

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın