Montessori Eğitimi Tam Detaylı Analizi

Montessori eğitimi nedir?

Montessori çocukların eğitimini ele alan bir yaklaşımdır. Çocuklara bakmanın ve onları anlamanın bir yoludur. Çocukların nasıl geliştiğine ve öğrendiğine bir bakıştır. Bu fikir, bilimsel çalışmaya dayanarak sistematik bir eğitim metoduna dönüştürülmüştür. Montessori eğitim sistemi, yüz yıldan fazla bir süredir gelişimine devam etmiş olup; dünyanın her yerinde, her seviyede ve yetenekte, farklı ve ek ihtiyaçlara da gereksinim duyan çocuklarda da etkili bir şekilde kullanıldığı için benzersizdir. Başarısının belki de en önemli nedeni, çocuk gelişimindeki araştırmanın, öğrenmenin, müfredatın ve öğretimin birleştirildiği kapsamlı bir eğitim yöntemi olmasıdır.

Montessori eğitimini detaylı bir başlıkta incelemiştik.

Montessori’nin Çocuk Eğitimine Yaklaşımının Arkasındaki Fikir Nedir?

Montessori, eğitimin çocuğun doğasına karşı değil, aksine çocuğun doğasına uygun olması gerektiği prensibine dayanan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu nedenle, eğitim; çocuğun bilimsel çalışmasına ve onların gelişim ve öğrenme süreçlerinin anlaşılmasına dayanmalıdır.

Evde montessori eğitimi nasıl verilir? Merak ediyorsanız buradan!

Montessori’nin ‘Çocuğun Doğası’ Anlayışı Nedir?

Dr. Montessori, onun en büyük keşfinin çocukların oyun oynamayı sevdiği kadar çalışmayı da sevdiğini fark etmesi olduğunu düşündü. Aslında, çocukların çalışmak için doğal bir içgüdüleri vardır ve bu da onların gelişimi içindir. Çocuğun büyük görevi bir yetişkin yaratmaktır. Sonuç olarak, çocuklar gelişme ve öğrenme fırsatları olmadığı sürece memnun değillerdir.

Montessori oyun grupları hakkında merak ettikleriniz!

Montessori’nin Çocuğu Anlayışı Eğitim Bakışını Nasıl Etkiler?

Montessori okulları şu prensiplere dayalıdır: “…insanın ve dolayısıyla toplumun kurucusu çocuktur; öğretmen değil…” “…Öğretmen sadece yapılmakta olan büyük işe yardımcı olabilir.” “Eğitim öğretmenin ne verdiği değildir, eğitim insanın bireysel olarak yürüttüğü doğal bir süreçtir ve bu sözcükleri dinleyerek değil, çevreyi deneyimleyerek kazanılır.” Dolayısıyla; öğretmenin işi, gelişime yardımcı olacak materyalleri ve çevreyi sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda hazır bulunmaktır.

Evde kolaylıkla yapılabilecek montessori etkinlikleri nelerdir?

Dr. Maria Montessori’nin Eğitime Bakışı Nedir? Maria Montessori Kimdir?

Dr. Montessori, “Eğitim sadece bilgi vermekten ibaret olmamalı, onun yerine insanların potansiyellerinin ortaya çıkarılabileceği yeni bir yol olmalıdır” fikrini savunur. Ancak, şu unutulmamalıdır ki; “Eğer eğitim medeniyete yardımcı olmaksa, bunu okullardaki bilgiyi, karakteri, disiplini, sosyal harmoniyi ve hepsinden de öte özgürlüğü çıkartarak gerçekleştirebilmek mümkün değildir.”

 

Evde montessori eğitiminin ilk basamağı oda ve yatak düzenidir. Montessori yatakları nasıl olmalıdır? Tam kapsamlı analiz

montessori-egitimi-nasil-uygulanir
montessori-egitimi-nasil-uygulanir

 

Montessori Programının Diğer Programlardan Farkı Nedir?

Montessori programı, diğer eğitim programlarından birçok yönden farklıdır.

 • Montessori, grup yerine bireylere öğretir. Birçok sınıfta, dersler bütün sınıfa bazen de küçük bir gruba yönelik anlatılır. Montessori okullarında ise bu genel kural tersine çevrilmiştir. Çoğu zaman öğretmen dersi bireylere özel olarak anlatır; diğer çocuklar ise ilgilerini çeken bir konu ise izlerler. Bu şekilde, öğretmen çocuğun özel ihtiyacını karşılar ve onun bireysel ilgi ve anlama seviyesine göre cevap verir. Çocuk hazır olmadığı bir şeyin üzerine oturmak zorunda değildir. Ayrıca, bu bireysel ilgi öğretmenin çocuğu daha iyi anlamasına ve çocuğa ilgisini daha iyi vermesine yardımcı olur.
 • Çocuklar dinleyerek ve dinlediklerini hatırlamak zorunda olarak değil, onlara verileni yaptıkları pratik sayesinde deneyimleyerek öğrenirler. Birçok klasik sınıflarda, çocuklardan öğretmeni dinleyerek öğrenmeleri beklenilir. İş genelde kağıt ve kalemle yapılır. Diğer yandan, Montessori sınıflarında ise çocuklar geliştirilmesi hedeflenen kavramı, somutlaştırılmış aparatlarla pratik yaparak öğrenir. Örneğin, üçgen, kare, çember gibi şekilleri öğrenirken; öğretmenin bu şekiller hakkındaki konuşmasını dinlemek ve tahtaya çizmesini izlemek yerine, çocuklar gerçek şekilleri izler ve bunlarla tasarım yapar. Farklı şekilleri bir araya getirerek desen yaparlar. Şekilleri doğru deliklere yerleştirerek iyi bir görsel ayrım geliştirirler.
 • Montessori müfredatı, diğer programlarınkinden çok daha geniş kapsamlıdır. Montessori programı temel kavramlardan daha fazlasını öğretir. İlk olarak, çocuğun, hareketi kontrol etme yeteneği (motor gelişimi), duyuları kullanma (algısal gelişim), düşünme (bilişsel gelişim), karar verme (irade gelişimi), hissetme ve duygulara sahip olma (duygusal gelişim) gibi temel kapasitelerini ilerletecek egzersizlere sahiptir. Bu şekilde, Montessori program çocuğun yetkin bir öğrenen haline gelmesine yardım eder. Buna ek olarak, müfredat ayrıca çocuğun dil, matematik, fiziksel ve kültürel coğrafya, hayvan ve bitki bilimi, fiziksel bilim, tarih ve sanat alanlarında da güçlü bir temel kurmasına yardım eder. Çocuklar bunların dışında, günlük hayatla ilgili yemek yapmak, ahşap işleri ve dikiş gibi pratik becerileri de öğrenir. Ama bundan çok daha fazlası, çocuklar sosyal topluma fayda sağlayan bireyler olmayı öğrenir.
 • Disiplin ile ilgili olarak, Montessori programında öne çıkan vurgu, çocuğu ödül ve ceza ile disipline sokmak yerine çocuğun kendi öz disiplinini geliştirmesidir. Öz disiplin ise çocuğun ihtiyaçlarını uygun bir şekilde nasıl karşılayacağını öğrenmesine yardımcı olarak geliştirilir.
 • Montessori sınıflarında, odaların düzeni çocukların farklı öğrenme deneyimlerine kolaylıkla erişim sağlamalarına izin verecek şekildedir. Sınıflar özellikle düzenli görünecek şekilde organize edilmiştir. Malzemeler, çocuğun boyunun yetişebileceği raflar üzerine yerleştirilmiştir.
 • Montessori sınıflarındaki malzemeler, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun olması için kapsamlı bir araştırma sonucu özenle tasarlanmış malzemelerdir.
 • Montessori öğretmenleri, modellemeleri ve öğretme şekilleri aracılığıyla saygılı ve pozitif değerleri öğretmek üzere eğitilmiştir.
 • Montessori programında çocuğa yardım etme şekli, ona neyi nasıl yapacağını pozitif bir davranış şekliyle göstermektir. Montessori öğretmenleri “yerine koy, bırak” gibi söylemlerden, iğneleyici yorumlardan ve çocuğu aşağılamaktan veya utandırmaktan uzak durur.
 • Montessori, sistematik ve çocuğun gelişim prensiplerine göre sıralanmış bir programdır. Her aktivite, önceki hazırlıkların üzerine eklenerek ve bir yüksek seviyedeki aktivite için zeka geliştirmeye yönlendirecek şekilde dikkatlice düşünülmüştür.
 • Montessori programı, bağımsızlık ve sorumluluk duygularını geliştirecek şekilde dizayn edilmiştir. Sınıfların düzeni, öğretme metodu ve günlük hayat dersleri, çocuğun kendi kendisine yetebilecek hale gelmesine ve disiplin sahibi bir birey olmasına yardım edecek şekilde düzenlenmiştir.
 • Montessori programının rutini, öngörülen faaliyetler için belirlenen zamanlardan ziyade, seçim özgürlüğü ilkesine dayanmaktadır. Montessori ortamındaki her şey, faydalı ve eğitsel bir şekilde planladığı için, çocuk istediğini seçmekte özgür olabilir.
 • Montessori programlarında, çocuklar birincil amacı bir yetişkin inşa etmek olan pozitif varlıklar olarak görülüyor. Ödüller ve cezalar bu nedenle sadece araya girebilir bir amaç veya araç olamaz. Kendi kendine öğrenme ve gelişme yeterli motive edici etkenlerdir. Aynı şekilde, söz konusu çocuk ve gerçek öğrenme olduğunda, çocukların parlak renkler, fantezi veya hile yoluyla ilgilerinin çekilmesine ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle, gerçek dünyada eğlence; çizgi roman, çizgi film ve fantezi dünyasından ziyade doğa, bilim, matematik, müzik, okuma, tarih ve coğrafya gibi çalışmalarla deneyimlenir ve keşfedilir.

En sık sorulan sorulardan birisi de montessori eğitiminin kaç yaşında başladığıdır. Detaylı analiz burada!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir