İçeriğe geç

Skolyoz omurga eğriliği nedir?

Skolyoz Omurga eğriliği nedir?

İnsan iskelet yapısı bedenin belirli bir form içinde kalmasını sağlayan anatomik bir yapıdır. Omurgamız bu yapının ayakta durmasına olanak veren önemli bir parçadır. Genel itibariyle omur adı verilen orta kısmı delik kemik parçalarının birbirine bağlanmasından oluşur. Yaklaşık 70 santimlik bir uzunluğa sahip olan omurganın içinden omurilik adı verilen beyin dokusu geçer. Bu doku yaklaşık 45 santim uzunluğundadır. Yandan bakıldığında tam düz olmayan omurga, sırt bölgesinde hafif kamburluğa, bel bölgesinde de hafif bir çukurluğa sahiptir. Bu kavisli durum hareket ahengi için çok önemlidir. Buna karşın arkadan bakıldığında dümdüz bir şekilde olması gereken omurganın, belirli ölçülerde bu düzlüğü kaybetmesine omurga eğriliği (skolyoz) adı verilir. Skolyoz, omurgada meydana gelen şekilsel deformasyonun genel adıdır.

skolyoz belirtileri
skolyoz omurga eğriliği belirtileri

Skolyoz Dereceleri Nelerdir?

Skolyoz çok sık görülen bir durum değildir. Her 100 kişiden 2’sinde görülen bu rahatsızlığın büyük bir çoğunluğu hafif ölçekli olarak nitelendirilir. Bu gruptaki hastalar, basit ilaç tedavileri ve kas güçlendirici egzersizlerle normal yaşantılarına sorunsuz devam edebilmektedir. Kasların güçlülüğü ve kilo oranı, tedaviyi doğrudan etkileyen etmenlerdir.

Skolyoz kendi içinde idiopatik skolyoz, nöromusküler skolyoz ve konjental skolyoz olmak üzere üç gruba ayrılır.

İdiopatik Skolyoz

Omurga eğriliğinin en yaygın görünen örneğidir. Nedeni bilinmeyen skolyoz olarak da adlandırılır. İleri ve aşırı kavisli kamburluk, omurganın kıvrımlı ve C şeklinde eğri olması ve omurların kendi etrafında dönerek anormal bir dizin oluşturması bu skolyoz sınıfına girer.

Nöromusküler Skolyoz

Genel omurga eğriliğinin yanında kas ve sinir hastalığının da var olmasıyla ortaya çıkan skolyoz türüdür. Normal bir skolyoz vakasında hasta nefes alma güçlüğü çekmektedir. Nöromusküler skolyozda bu durum daha fazla ve yoğun görülmektedir. Bu hastalarda ortaya çıkan sinirsel bozukluklar, duymada ve algılamada güçlük çekmeye sebebiyet verebilir. Bu tür hastalarda cerrahi müdahale erken yaşta yapılırsa daha iyi sonuçlar alınır.

Konjental Skolyoz

Bu tür omurga eğrilikleri, çocuğun anne karnındaki gelişimi sırasında meydana gelir ve dünyaya geldikten sonraki süreçte de hızla ilerler. Bu sebeple erken tanı ve müdahale oldukça büyük önem arz eder.

skolyoz korsesi
skolyoz korsesi

Skolyoz nedenleri nelerdir?

Bunların dışında gelişen birçok dış etmen skolyoz oluşumuna sebep gösterilebilir. Omurga kırıkları, omurga enfeksiyonları, romatizmal hastalıklar, bazı metabolik hastalıklar ve genetik sendromik hastalıklar skolyoz oluşumuna sebep olabilir.

Skolyoz tedavisi nedir?

skolyoz tedavisi
skolyoz tedavisi

Skolyoz tedavileri kişinin ve hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Bir rahatsızlık bir hastada kısa sürede iyileşme gösterirken, aynı tür ve ölçekteki rahatsızlık bir diğer hastada daha geç iyileşme gösterebilir. Bu durum hasta çeşitliliğinin yanında, hastalık çeşitliliğine göre de değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle skolyozda hastalığın derecesine göre bir sınıflandırma olsa dahi standart bir tedavi şekli yoktur. Genel itibariyle hastalık %20’lik bir aşamada ise, yapılan uygun egzersiz çalışmalarıyla vücudun skolyoza direncinin arttırılması sağlanır. Şayet hastalık boyutu %40’lar seviyesindeyse kişinin korse kullanması sağlanır. Korse tedavisinin erken yaşta uygulanmaya başlamasıyla olumlu sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Öte yandan korse kullanan hastaların, ilerleyen dönemde ameliyat olma olasılığı da azalma göstermiştir. Skolyozun son safhası da biraz önce belirttiğimiz gibi ameliyattır. Hastalık derecesi %40 ve üzeri durumlarda uygulanır. Ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için vücudun gelişimini tamamlaması şarttır. Bu sebeple ameliyat olma için ergenlik ve gelişim döneminin son bulmuş olması gerekmektedir.
Skolyoz hem genetik hem de sonradan var olabilen bir hastalıktır. Doğuştan olan skolyoz için bireyin yapabileceği pek fazla bir şey yoktur. Fakat, sosyal yaşamda kişinin ya da çocuğun ebeveynlerinin vücut hareketlerinde itinalı olması, dış etkenlere bağlı skolyozun oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
Tarih:Çocuk sağlığı

İlk Yorumu Siz Yapın

    Bir cevap yazın